List of Polish titled nobility

From Wikipedia, the free encyclopedia

This article lists the Polish titled families.

This list is not complete because in the 19th century Poland was a divided kingdom, between the Russian, the Austrian and the German Empires.

Polish-Lithuanian magnates 1576-1586

Princes[edit]

See: Princely Houses of Poland

Marquesses[edit]

See: Polish noble families with the title of Marquess

Counts[edit]

See: Polish noble families with the title of Count

Barons[edit]

See: Polish noble families with the title of Baron

Medieval magnates (możnowładcy)[edit]

See also[edit]

References[edit]

  • Konarski S., 1958, Armorial de la noblesse polonaise titrée, Paris.
  • Kowalski M., 2007, Księstwa w przestrzeni politycznej I Rzeczpospolitej, [w:] I. Kiniorska, S. Sala (red.), Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, Instytut Geografii AŚ, PTG, Kielce, 2007, s. 177–186.
  • Leitgeber S., 1993, Nowy Almanach Błękitny, Oficyna Wydawnicza „Audiutor", Poznań-Warszawa.
  • Olszewski H., 1969, Ustrój polityczny Rzeczpospolitej (w:) Tazbir J. (red.), Polska XVII wieku – państwo, społeczeństwo, kultura. Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 52–83.
  • Peter Frank zu Döfering, Adelslexikon des Österreichischen Kaisertums 1804–1918. Verzeichnis der Gnadenakte, Standeserhebungen, Adelsanerkennungen und -bestätigungen im Österreichischen Staatsarchiv in Wien, Wien 1989.
  • Der Adel von Galizien, Lodomerien und der Bukowina. J. Siebmacher's großes Wappenbuch, Band 32, Nürnberg 1905, s. 67–99.
  • Tomasz Lenczewski, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce, t. I, Warszawa 1997.
  • Spiski licam titułowannym rossijskoj imperii, St. Petersburg 1892.
  • Tadeusz Gajl Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Wydawnictwo L&L, Gdańsk 2003

External links[edit]