Iotated E

From Wikipedia, the free encyclopedia
Cyrillic letter Iotated E
Cyrillic letter Iotated E.svg
The Cyrillic script
Slavic letters
АА́А̀А̂А̄ӒБВ
ГҐДЂЃЕЕ́Ѐ
Е̄Е̂ЁЄЄ́ЖЗЗ́
ЅИІІ́ЇЇ́И́Ѝ
И̂ӢЙЈКЛЉМ
НЊОО́О̀О̂ŌӦ
ПРСС́ТЋЌУ
У́У̀У̂ӮЎӰФХ
ЦЧЏШЩЪЪ̀Ы
Ы́ЬѢЭЭ́ЮЮ́Ю̀
ЯЯ́Я̀
Non-Slavic letters
ӐА̊А̃Ӓ̄ӔӘӘ́Ә̃
ӚВ̌Г̑Г̇Г̣Г̌Г̂Г̆
Г̈ҔҒӺҒ̌ӶД́Д̌
Д̈Д̣Д̆ӖЕ̃Ё̄Є̈Җ
ӜӁЖ̣ҘӞЗ̌З̣З̆
ԐԐ̈ӠИ̃ӤҊҚӃ
ҠҞҜК̣ԚЛ́ӅԮ
ԒЛ̈ӍН́Н̃ӉҢ
ԨӇҤО̆О̃Ӧ̄ӨӨ̄
Ө́Ө̆ӪԤП̈Р̌ҎС̌
ҪС̣С̱Т́Т̈Т̌Т̇Т̣
ҬТЬУ̃ӲУ̊Ӱ̄ҰҮ
Ү́Х̣Х̱Х̮Х̑Х̌ҲӼ
ӾҺԦЦ̌Ц̈ҴҶҶ̣
ӴӋЧ̡ҸЧ̇Ч̣ҼҾ
Ш̈Ш̣Ы̆Ы̄ӸҌ
ҨЭ̆Э̄Э̇ӬӬ́Ӭ̄Ю̆
Ю̈Ю̈́Ю̄Я̆Я̄Я̈Я̈́Ԝ
Ӏ
Archaic or unused letters
Cyrillic capital letter script A.svgА̨Б̀Б̣В̀Г̀Г̧Г̄
Г̓Г̆Ҕ̀Ҕ̆Cyrillic capital letter split by middle ring Ghe.svgД̓Д̀Д̨
ԀԂЕ̂Е̇Е̨Ж̑
Cyrillic small letter Zhe with long middle leg and stroke through descender.svgCyrillic capital letter bashkir Ie.svgЏ̆Ꚅ̆
З̀З̑ԄԆԪ
І̂І̨Cyrillic capital letter bashkir Dha.svgЈ̵К̓К̀
К̆Ӄ̆К̑К̇К̈К̄ԞК̂
Cyrillic small letter Ka with loop.svgCyrillic small letter ka with ascender.svgЛ̀ԠԈЛ̑Л̇
ԔМ̀Н̀Н̄Н̧ԊԢ
Н̡Ѻ
Cyrillic capital letter open at bottom O.svgCyrillic capital letter O with left notch.svgП̓П́П̧ҦП̑Ҁ
Ԛ̆Һ̡Р́Р̀ԖС̀С̈Ԍ
Ҫ̓Cyrillic capital letter long Es.svgТ̓Т̀ԎТ̑Т̧
Ꚍ̆Cyrillic small letter Te El Soft-sign.svgCyrillic small letter voiceless L with comma above.svgѸCyrillic capital letter script U.svgУ̇
У̊У̨Ф̑Ф̓Х́Х̀Х̆Х̇
Х̧Х̓Cyrillic capital letter bashkir Ha.svgѠѼѾ
Ц́Ц̓Cyrillic capital letter Tse with long left leg.svgꚎ̆Cyrillic capital letter Cil.svgCyrillic capital letter Cil with bar.svg
Ч́Ч̀Ч̑Ч̓Cyrillic capital letter Char.svgԬ
Ꚇ̆Ҽ̆Ш̆Ш̑Щ̆Ꚗ̆Cyrillic capital letter Che Sha.svg
Ы̂Ы̃Ѣ́Ѣ̈Ѣ̆
Э̨Ю̂Я̂Я̨ԘѤ
ѦѪѨѬѮ
ѰѲѴѶ

Iotated E or Iotated Ukrainian Ye (Ѥ ѥ) is a letter of the Cyrillic script. It is only used in Church Slavonic language.

History[edit]

Iotated E has no equivalent in the Glagolitic alphabet, and probably originated as a ligature of і and е to represent [je].

Usage[edit]

Iotated E is found in some of the very oldest examples of Cyrillic writing, such as the tenth-century Mostich inscription or the Codex Suprasliensis, whereas in others, such as the Enina Apostle or Undol'skij Fragments, it is not present at all. It is plentifully attested in medieval manuscripts of both South Slavonic and East Slavonic provenance, co-existing with є, which fulfils the same function. Orthographic practice nevertheless varies: some manuscripts use all three characters, some е and ѥ, some е and є, and some only е.

Among the Eastern Slavs ѥ fell into disuse after the end of the fourteenth century, and it is not therefore represented in printed books from this area, or in modern Church Slavonic. In the South, however, it survived, and was used in the first Serbian printed book, the Octoechos (Oktoih prvoglasnik) of 1474, and appears in the Serbian abecedarium printed in Venice in 1597;[1] its position in the alphabet in this book is between ю and ѯ. It continued to be used in both manuscript and printed material throughout the sixteenth and seventeenth centuries, but it no longer appears in the alphabet in M. Karaman's abecedarium of 1753.[2] In certain orthographical variants of Bulgarian, it can be found at least up to the middle of the 19th century.[3]

Computing codes[edit]

Character information
Preview Ѥ ѥ
Unicode name CYRILLIC CAPITAL LETTER
IOTIFIED E
CYRILLIC SMALL LETTER
IOTIFIED E
Encodings decimal hex dec hex
Unicode 1124 U+0464 1125 U+0465
UTF-8 209 164 D1 A4 209 165 D1 A5
Numeric character reference Ѥ Ѥ ѥ ѥ

References[edit]

  1. ^ Први српски буквар инока Саве, Венеција 1597, приредио Михаило Блечић, Београд, 1991
  2. ^ Петар Ђорђић, Историја српске ћирилице, Београд, 1971, p.193
  3. ^ Excerpts from a Bulgarian book of 1865: ru:Файл:Примеры Е йотированного в гражданке.gif